ब्रमाकुमारी राजयोग बिराटनगर द्वारा आयोजित बिश्व शान्ति दिवस कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु हुँदै माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यु।