हिन्दु स्वयंसेवक संधको कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख माननीय सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ज्यू